Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Er din helse god nok, - og du har fylt 75 år, men ikke fylt 78 år - vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Det nye førerkortet gis imidlertid gyldighet maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse. Er helseattesten feilaktig gitt for 3 år for person som har fylt 78 år, blir førerkortets gyldighetsperiode likevel 2 år etter førerkortforskriften.

Etter legebesøket må du møte opp personlig på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner og levere helseattesten, samt eventuell synsattest. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres til oss. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten. Hvis vi ikke har et elektronisk lagret bilde av deg som er godkjent etter gjeldende retningslinjer, må du ta nytt bilde i fotoautomaten på trafikkstasjonen.  

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett. 

Priser for fornyelse av førerkort og for foto finner du her.

Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.