Valg av kjøretøy har stor innvirkning på CO2-utslippene fra kjøretøysektoren. Generelt kan det sies at bensinmotorer slipper ut mer CO2 sammenlignet med dieselmotorer av samme størrelse. At dieselbilsalget i 2011 stod for ca. 75 % av det totale nybilsalget er positivt i et CO2-perspektiv, men samtidig bidrar dieselbiler til økte lokale luftforurensninger i flere av Norges største byer. Norske personbiler slipper ut ca. 5,6 millioner tonn CO2 i året. 

– Karbondioksid, eller CO2 som vi ofte sier til daglig, er en gass det finnes mye av i det naturlige kretsløpet. Vi er faktisk avhengig av å ha en viss del CO2 i atmosfæren for at vi skal holde varmen her på jorda. Veksthuseffekten fungerer omtrent som glasset i et drivhus. Uten den naturlige forekomsten av CO2 og andre drivhusgasser, ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært omtrent -18 grader, sier klimarådgiver Audun Rosland i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Stor oversikt: Her er rekkevidden til alle elbilene du kan kjøpe i Norge [13.04.2015]

Nybilvelgeren [22.03.2012] Du kan spare både penger og miljøet ved å velge en bil med lavt CO2-utslipp. Faller valget på en dieselbil, så se til at den er utstyrt med partikkelfilter og har et lavt utslipp av NOx. Statens vegvesen tilbyr en oversikt av de viktigste miljø- og sikkerhetsegenskapene til alle nye personbiler på markedet.

TEMPO: Transport og miljø – tiltak og virkemidler  [20.12.2010] Målet med forskningsprosjektet TEMPO er å framskaffe informasjon om hvilke tiltak og virkemidler som kan bidra til å skape et mer miljøvennlig transportsystem i fremtiden.