Tap av skilt

Har du tapt eller blitt frastjålet skiltet, må dette meldes til politiet. Ta så med utfylt tapsmeldingsskjema , attestert av politiet, og vognkort del 2 til en trafikkstasjon for å få kjøpt nye kjennemerker, med ny tegnkombinasjon. Det er ikke mulig å få den samme tegnkombinasjonen etter at et kjennemerke er meldt tapt eller stjålet. Det koster per i dag 120-140 kroner for ett sett til personbil. Dette gjelder også når bare ett av to kjennemerker er tapt eller stjålet. I disse tilfellene skal det andre kjennemerke leveres inn til en trafikkstasjon.

Hvis du ikke benytter tapsmeldingskjema ved anmeldelse til politiet, så må politianmeldelsen også leveres på trafikkstasjonen.

Hva må du gjøre når du får skilt med ny tegnkombinasjon?

Når du får nye kjennemerkene med en annen tegnkombinasjon, vil det kunne medføre at du må henvende deg til ulike instanser for å melde fra om den nye tegnkombinasjon på kjennemerket.

Dette kan være:

  • Bomselskap
  • Nettbank, hvis du for eksempel har avtalegiro på årsavgiften
  • Parkeringsselskap
  • Fartsskriververksted, for å endre kjennemerke hvis du har fartsskriver
  • Og andre som har registrert ditt kjennemerke

Det er du som må henvende deg til instansene det gjelder for å gi dem informasjon om eierbytte.

Skadet skilt (kjennemerke)

Har du et skadet kjennemerke, skal du innlevere det til en trafikkstasjon for å få det erstattet med nye kjennemerker med samme tegnkombinasjon, som du må betale for. Du må regne med leveringstid på tre virkedager.

Innlevering og oppbevaring av skilt (kjennemerker)

Hvis du ønsker å avregistrere kjøretøyet ditt må du levere kjennemerkene til en trafikkstasjon .

Dersom kjøretøyet er avskiltet av myndighetene, må du betale et gebyr ved påregistrering. Dette gjør du ved en trafikkstasjon, og det koster per i dag 1 540 kroner.

Innleverte og inndratte kjennemerker oppbevares på trafikkstasjonen i 6 måneder for deretter å makuleres. De makuleres umiddelbart om du ønsker dette, eller om kjennemerkene er skadet eller ikke lesbare. Foreligger det en vrakmelding, anser vi avregistreringen for å være endelig og kjennemerkene vil makuleres umiddelbart.

Betaling for kjennemerker og gebyr

På trafikkstasjonene kan du betale kjennemerker og gebyr med kontanter eller bankkort. Betaling med kredittkort aksepteres ikke.

Søk om små bilskilt

Fra 1. januar 2017 kan bileiere søke om å få mindre skilt til biler som ikke har nok plass til å montere de ordinære norske bilskiltene på en enkel måte.

Ønsker du å søke om et mindre bilskilt, må du vise bilen på en trafikkstasjon. Ring oss på telefon 02030 for å bestille time på en trafikkstasjon.

For å søke om små bilskilt:

  • Kan ikke kjøretøyet være EU-typegodkjent
  • Det må være fysiske forhold ved kjøretøyet som gjør det vanskelig å montere og bruke store bilskilt
  • Det må være tegnet et bombrikkeabonnement til den aktuelle bilen

Nasjonalitetsmerke i utlandet

Skal du kjøre utenfor Norges grenser, må kjøretøyet (registreringspliktige kjøretøy) være merket med nasjonalitetsmerket til Norge som er en N. Dette merket kan være N’en med flagg på kjennemerket (bilskiltet)  eller et separat N-merke plassert slik at det ikke kan forveksles med bilskiltet. Hvis det benyttes et separat nasjonalitetsmerke, skal N’en ha en høyde på minst 8 cm og en strektykkelse på minst 1 cm. Det er altså ikke nødvendig med et separat nasjonalitetsmerke dersom bilskiltet har det blå feltet med N og det norske flagget.