Adresser til våre trafikkstasjoner finner du her

 

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postadresse:Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:Brynsengfaret 6A,
0667 Oslo

 

Statens vegvesen Region nord
Postadresse:Postboks 1403
8012 Bodø
Besøksadresse:Dreyfushammarn 31,
8012 Bodø

 

Statens vegvesen Region midt
Postadresse:Postboks 2525,
6404 Molde
Besøksadresse:Julsundvegen 9,
Molde

 

Statens vegvesen Region vest
Postadresse:Askedalen 4
6863 Leikanger
Besøksadresse:Askedalen 4,
Leikanger

 

Statens vegvesen Region sør
Postadresse:Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
Besøksadresse:Langsæveien 4,
Arendal

 

Statens vegvesen Region øst
Postadresse:Postboks 1010
2605 Lillehammer
Besøksadresse:Industrigata 1,
Lillehammer