Fra den 27. mars 2012 leverer Statens vegvesen sin offentlige postjournal til OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal). Her ligger journalen til de fleste store forvaltningsorgan i Norge samlet. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese.

Søk i Statens vegvesens postjournaler i OEP

Vegdirektoratet

Region nord

Region midt

Region vest

Region sør

Region øst

 

Postjournal fra før 27.03.2012

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter fra før 27.3.2012, send en e-post til firmapost@vegvesen.no