VEGMELDINGER - Viktigste (Sortert etter veg)
26.09.2016 kl. 05:37
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Viktigste
 
Ev 6 [15] Sonsveikrysset, avkjøring mot Son, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru)
Akershus — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 25.09.2016 20:00 Til: 03.10.2016 05:30
 
Ev 6 [16] Vestby sør - [17] Vestby nord, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 25.09.2016 20:00 Til: 10.10.2016 05:30
 
Ev 6 [67] Alnakrysset - [65] Helsfyr, på strekningen Alnabru - Sørenga, i retning mot Sørenga
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 27.09.2016 21:00 Til: 28.09.2016 05:30
 
Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.10.2016 20:00 Til: 18.10.2016 06:00
 
Ev 6 Korgfjell tunnel, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.09.2016 11:54
 
Ev 6 Finneidfjordtunnelen - Nessettunnelen, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering og lokal omkjøring.
Gjelder fra: 04.09.2016 18:00 Til: 02.11.2016 06:00
 
Ev 6 Kvænflågettunnelen - Saksenviktunnelen, på strekningen Mo i Rana - Fauske
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering.
Trafikken ledes på strekningen klokken: 23:00, 01:00, 04:00 og 05:00. Syklende/gående må følge ledebil.
Gjelder fra: 18.09.2016 21:00 Til: 17.01.2017 06:00
 
Ev 10 Sløverfjordtunnelen, i Hadsel kommune
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag, søndag og mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 23.09.2016 klokken 23:00 til 30.09.2016 klokken 06:00.
Gjelder også Hattnestunnelen. Trafikken slippes gjennom hver hele time.
Gjelder fra: 23.09.2016 23:00 Til: 30.09.2016 06:00
 
Ev 16 Kjørbotunnelen - Hamangtunnelen, på strekningen Sandvika - Sollihøgda
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 26.09.2016 22:00 Til: 27.09.2016 05:30
 
Ev 16 Nybakk - Kløftakrysset, på strekningen Kongsvinger - Kløfta, i retning mot Kløfta
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet Fv 174 og Ev 6.
Gjelder fra: 12.09.2016 21:00 Til: 30.09.2016 05:30
 
Ev 18 Lanner - Kjørholt, på strekningen Arendal - Larvik
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 26.09.2016 21:00 Til: 27.09.2016 06:00