Søknadskjema og legeskjema fåes ved henvendelse til den kommunen der en er bosatt.

Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede utarbeidet av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet finner du i vedlegget nedenfor.