Med om lag 5000 kjøretøy som gjennomsnittelig trafikkerer tunnelen gir dette en ulykkesfrekvens på 0,048 ulykker pr million kjøretøykilometer, noe som vurderes til å være omtrent halvparten av normal ulykkesfrekvens for underjøiske tunneler. Alvorlighetsgraden har imidlertid vært høy. 

Det har vært:
- 2 ulykker som har resultert i dødsfall
- 8 ble lettere skadd
- 4 påkjøringer bakfra
- 2 utforkjøringsulykker (i tunnelvegg)
- 1 møteulykke

Hendelser uten personskader er ikke omfattet av tallene over.
De tre siste årene har tunnelen har vært stengt 435 ganger som følge av uforutsette hendelser som motorstopp, løse gjenstader i vegbanen og havarier av ulike årsaker.

Brannen 23. juni 2011
Følgende tiltak er gjennomført i Oslofjordtunnelen etter brannen 23. juni 2011:

 • Evakueringsrom er etablert  med ca. 250 meters mellomrom, 25 i alt 
 • Innkjøringssonene er skiltet ned til 40 km/t og det anlagt fartshumper
 • Fartsgrensen er 70 km/t inne i tunnelen 
 • Gjennomsnittsmåling med fotoboks i begge retninger
 • Fartsskiltene i tunnelen er variable, slik at fartsgrensen kan justeres ned ved hendelser
 • Det er innført forbikjøring forbudt for tunge kjøretøy i tunnelens midtre felt.
 • «Snu og kjør ut» - skilt er etablert ved hver snunisje med 1500 meters mellomrom. Disse kan aktiveres fra Vegtrafikksentralen ved behov
 • Forbedret kameraovervåkning som gir Vegtrafikksentralen bedre oversikt, også ved stor røykutvikling
 • «Low gear»- skilting som automatisk aktiviseres av høge kjøretøy
 • Det er etablert rumlefelt i tunnelen, og «Low gear» er merket opp i vegbanen flere steder
 • Led-lys som blir aktivisert ved hendelser for å lede folk ut eller til nærmeste evakueringsrom

Når du kjører i tunneler er det lurt å sette på radioen, slik at du kan motta viktige meldinger fra Vegtrafikksentralen (VTS), som overvåker alle tunneler og vegtrafikken forøvrig.  Les mer om trygg ferdsel i tunnel i Trucker's  Guide  2012-2013,  presentert av Donna Diesel.

Branner eller røykutvikling

Vi har siden 2011 og frem til i dag hatt 8 branner/branntilløp + 4 røykutviklinger (registret i Vegloggen)

Branner:

 • 29. mars 2011 brann i vogntog.
 • 23. juni 2011 brann i vogntog.
 • 28. august 2012 brann i lastebil ( i mellomaksel med Hydraulikk olje).
 • 21. september 2013 brann i personbil.
 • 17. desember 2014 brann i personbil.
 • 07. januar 2015 brann i lastebil.
 • 09. november 2015 brann i lastebil i portal ( utenfor tunnelen).
 • 25. februar 2016 branntilløp i personbil.
 • Juni 2016 antent eksosgass i lastebil, kjørte ut selv.
 • 05. mai 2017 brann i vogntog.

Røykutvikling:

 • 06. februar 2011 Røykutvikling i personbil.
 • 15. desember 2012 Røykutvikling i personbil.
 • 19. juni 2015 Røykutvikling fra girkasse Lastebil
 • 04. februar 2016 Røykutvikling i personbil.

Stengninger

I de senere år har vi hatt følgende stengninger i Oslofjordtunnelen:

 • 2016: 131 stengninger
 • 2015: 185 stengninger
 • 2014: 210 stengninger (ca. tall)
 • 2013: 154 stengninger
 • 2012: 180 stengninger

Tallene innbefatter både planlagte og uforutsette stengninger. Andelen uforutsette og panlagte stengninger varierer fra år til år.