Les om støyskjerming langs E6 i Okstadbakken og langs riksveg 706 i Oslovegen på Miljøpakkens nettside.