Teknologidagene er en viktig arena for nettverksbygging og utveksling av ny kunnskap innen vegfagene. Arrangement samler fagfolk fra kommuner og fylkeskommuner, Statens vegvesen, tilknyttede eksterne fagmiljø, og studenter fra blant annet NTNU.

Teknologidagene blir i år arrangert for 14. gang. 

Velkommen til årets konferanse 23.–27.oktober 2017

Oppsummeringsfilm fra Teknologidagene 2016