Da vil de kjøretøyene som forurenser mest betale mest, og det vil være forskjellige takster i og utenfor rush. Hydrogen- og elbiler er unntatt bompenger. Endringene vil gi et mer rettferdig bompengesystem, som bidrar til bedre luft, vesentlig bedre fremkommelighet og store reduksjoner i klimagassutslipp i regionen.

 

For mer informasjon om takstgrupper og priser: gå inn på www.fjellinjen.no.

 

Forhandlet frem i Oslopakke 3 og vedtatt av kommune og fylke
Takstene, som er en del av Revidert avtale 2016 og tilleggsavtale, er vedtatt av Bystyret og Fylkestinget i juni i år.