VÅGE: Torsdag 30. januar sprenges de siste meterne av den 3665 meter lange Vågstrandstunnelen slik at det endelig blir åpen passasje mellom Våge og Stolsneset. Raumaordfører Lars Olav Hustad er invitert til å telle ned den siste av i alt 754 salver. Da har tunneldrivingen pågått i nesten 12 måneder og ca. 270 000 kubikkmeter fast fjell er hentet ut.

 - Gjennomslaget er alltid en spesiell milepæl i arbeidet med å bygge en tunnel. Det markerer overgangen fra en type arbeid til en annen. Nå drar tunneldriverne videre til andre prosjekt og arbeidet med å bygge veg og sikre og klargjøre tunnelen for trafikk tar til, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det vil fortsatt foregå sprengningsarbeider i fjellskjæringen fram mot Måndalstunnelen for å lage plass til ei brei grøft som skal kunne fange opp isnedfall fra skjæringen.

Etter gjennomslaget gjenstår blant annet arbeidet med å bygge veg ved Stolsneset og på Våge i tillegg til vegen gjennom tunnelen.  Vann- og frostsikring, drenering, portaler, montering av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal også på plass før den planlagte åpningen før jul i år