Fra Dyreparken til Andøykrysset

Sykkelekspressvegen skal bli en sykkelveg hvor alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert på hele strekningen så flere bytter ut bilen, fordi dette lønner seg både med henblikk på tid, trivsel og helse.

Sykkelekspressvegen skal bidra til en fordobling av sykkeltrafikken fra 2010 til 2020 (sykkelandel på 11 %).