Delstrekningen omfatter veg, bru over Kåfjorden, tunnel gjennom Sáhkkobátne, Kvenvikmoen bru og bru over Kvenvikelv.

Delstrekningen ble åpnet 20. desember 2013.