Hvert år gjennomføres det nærmere to millioner EU-kontroller (periodiske kjøretøykontroller) i Norge, inkludert etterkontroller. Hensikten med kontrollene er å ivareta trafikksikkerhet og miljø.

Utsatt

Endringene som skjer 7. april var opprinnelig planlagt for 1. januar 2015.

– Sammen med de nye reglene vil vi ta i bruk et nytt datasystem for innrapporteringen av kontrollene, sier seksjonssjef Sonja Lindqvist i Statens vegvesen.

– Vi har valgt å utsette for å kvalitetssikre løsningene i dette systemet. Det nye systemet vil ha bedre sikkerhet mot juks og svindel, og det er viktig at både dette og tilknyttede systemer er klare.

EUs krav til kontrollen ble oppfylt gjennom en endring 31.12.13, så utsettelsen får ingen betydning sett i forhold til EUs krav.

Ny kontrollseddel

Fra 7. april vil kontrollseddelen du som bileier får, bare vise de kontrollpunktene hvor kontrollorganet har funnet feil, og ikke lenger liste opp alle punktene som er kontrollert.

– Det blir også enkelte nye punkter som skal kontrolleres. Blant annet blir det kontroll av om du har refleksvest tilgjengelig i bilen og kontroll av ladekabler til elbil, forklarer Lindqvist.

– I tillegg vil dagens kontrollpunkter bli splittet i flere underpunkter, men dette vil kjøretøyeier knapt merke.

Ved alvorlige feil blir det anledning til å gi bruksforbud i flere tilfeller enn tidligere. Nytt system vil også forbedre stikkprøvekontrollene.