1650 meter ny traktorveg langs ny E134 kan bli skiløype vinterstid. (Foto: Kjell Wold)1650 meter ny traktorveg langs ny E134 kan bli skiløype vinterstid. (Foto: Kjell Wold)

Den går fra Kisgruveveien kulvert forbi Olsrud bru og videre på skjæringa på sørsiden av ny E134 helt fram til vest for  Vollåstunnelen. Her går det turløyper videre inn mot Meheia

Tilgangen til traktorvegen blir da enten fra Kisgruveveien ved kulverten under ny E134 eller litt lenger vest under Olsrud bru.

På vinteren kan traktorveien ofte bli kjørt opp med skuter for skifolket.