400 meter ny gang-/sykkelveg langs E134 ved Kobbervollane. (Foto: Kjell Wold)400 meter ny gang-/sykkelveg langs E134 ved Kobbervollane. (Foto: Kjell Wold)

Arbeidene vil for alvor starte når snøen er borte. Da vegen ble lagt om til ny trase vest for Vollåstunnelen i fjor høst, startet en samtidig å fylle masser på utsiden av vegen mot skråningen til Kobberbergselva.

Den nye gang-/sykkelvegen skal kobles inn på dagens E134 østover mot bakkene ned til Saggrenda. Den nye gang-/sykkelvegen får «avsperring» med halvbom i hver ende for å hindre bilbruk.