Ottar Bjørnstad t.v. og Ståle Fredheim ser mot lysere tider for E134. (Foto: Kjell Wold)Ottar Bjørnstad t.v. og Ståle Fredheim ser mot lysere tider for E134. (Foto: Kjell Wold)

De tre siste strekningene av E134 mellom Drammen og Kongsberg som ikke har lys i dag, til sammen 12 kilometer, får vegbelysning i løpet av det neste halvannet året.

I løpet av våren sendes anbudet på vegbelysning ut på to strekninger på til sammen seks kilometer mellom Hokksund og Kongsberg.

Hokksund-Kongsberg i år

I løpet av 2019-2020 får også de resterende strekningene på E134 mellom Mjøndalen og Langebru i Hokksund vegbelysning, også det til sammen om lag seks kilometer.

–Vi regner med å montere vegbelysningen ferdig på strekningene Langebru-Skjøl og Darbu-Damåsen i Øvre Eiker i løpet av inneværende år, sier byggeleder i Statens vegvesen Ståle Fredheim.

I forbindelse med byggingen av om lag 7,5 kilometer med midtrekkverk på strekningen Mjøndalen-Langebru i 2019 og 2020, kommer det også vegbelysning på dagens «mørke» strekninger mellom Steinberg og Langebru.

I tillegg skal strekningen Mjøndalen-Steinberg, som har lys i dag, skiftes ut til mer moderne vegbelysning.

Vegbelysningen på to strekninger mellom Hokksund og Damåsen er en egen kontrakt med anslått kostnad på rundt 10 -11 millioner kroner. Prosjektet har en øvre ramme på 13 millioner.

Mjøndalen-Hokksund neste år

Ny vegbelysning på strekningen Mjøndalen-Langebru inngår i midtrekkverk-kontrakten som også skal ut denne våren.

Her er beregnet byggetid om lag halvannet år – med planlagt oppstart i august 2019 og planlagt ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda åpnes etter planen senhøsten 2019 får den også vegbelysning på over 13 kilometer fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervoll om lag to kilometer vest for Saggrenda retning Meheia.

Dermed vil det i løpet av 2020 bli hele 55 kilometer med sammenhengende vegbelysning på E134 på strekningen Drammen-Kongsberg-Saggrenda(Kobbervoll)