Bru nummer 15 på E134 i Kongsberg støpt i ettermiddag. (Foto: Kjell Wold)Bru nummer 15 på E134 i Kongsberg støpt i ettermiddag. (Foto: Kjell Wold)

Det er Sellikbekken gang- og sykkelbru som støpes i Sellikdalen. Den ligger tett inntil og oppstrøms vegbrua som ble støpt før jul.

Gang-/sykkelbrua er 50 meter lang og 4,4 meter bred. Det er ventet å ta om lag sju timer å støpe brua, som det går med 110 kubikk betong til å støpe.

110 kubikk betong går med til gangbrua. (Foto: Alexander Ø Johansen)110 kubikk betong går med til gangbrua. (Foto: Alexander Ø Johansen)

Gangbrua har tre akser og to spenn og blir spent opp med fire spennkabler. Gangbrua og vegbrua over Sellikbekken skal forbinde ny veg mellom dagens E134 ved Steglet og Teknologiparken på Kongsberg.

Sellikbekken veg- og gangbru ligger på delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen. Implenia er hovedentreprenør på denne strekningen av E134 Damåsen-Saggrenda.