De siste hundre meterne med viltgjerder settes nå opp på Trollerudmoen. (Foto: Kjell Wold)De siste hundre meterne med viltgjerder settes nå opp på Trollerudmoen. (Foto: Kjell Wold)

Dermed er nærmere 15 kilometer med viltgjerder langs den 13,2 kilometer nye E134 gjennom, Øvre Eiker og Kongsberg nå satt opp.

De første av 14,7 kilometer med viltgjerder ble satt opp på Damåsen i fjor høst.

De første viltgjerdene ble satt opp på Damåsen høsten 2018. (Foto: Kjell Wold)De første viltgjerdene ble satt opp på Damåsen høsten 2018. (Foto: Kjell Wold)

I år har det også blitt satt opp viltgjerder langs de to neste delstrekningene Myntbrua-Trollerudmoen og Trollerudmoen-Saggrenda.

Det avsluttende arbeidet med viltgjerder pågår nå på strekningen Trollerudmoen-Svartåstunnelen.