Slik innledet prosjektleder Tom Hedalen markeringa av at prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda endelig er i gang. Videre orienterte han de frammøtte om at dagens E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg er den mest ulykkesutsatte strekningen på E134 gjennom Buskerud, samtidig som den har forsinkelser, fører til miljøutfordringer i form av støv, støy og rystelser for naboene – og representerer en barriere gjennom byen.

Stort engasjement

Utbygginga av ny E134 gjennom Kongsberg og Øvre Eiker er et sterkt ønsket prosjekt, noe som også var tydelig gjennom at mange møtte fram for å være med på markeringa av anleggsstarten i går, torsdag 18. juni. – Vi vet det blir tøft framover, men endelig er vi i gang, sa en av de frammøtte.

Roser medarbeiderne

Prosjektleder Tom Hedalen benyttet også anledningen til å rose medarbeiderne sine og samarbeidspartnerne i de to kommunene Øvre Eiker og Kongsberg. – Mange skal ha æren for at vi i dag, etter en lang og tidvis frustrerende prosess, kan markere at anleggsarbeidet nå går i gang. Ikke minst de ansatte i de to berørte kommunene og Statens vegvesen, som med stort engasjement og faglig dyktighet har bragt kommunedelplan og reguleringsplaner fram til politiske vedtak, og de siste årene grunnerverv og bygge- og anleggsplanlegging, sa Hedalen.

«Største dagen i vår politiske karriere»

-      Dette er virkelig en høytidsdag for Kongsberg og Øvre Eiker, og en etterlengtet dag for både politikere, næringsliv og folk flest i de to kommunene, sa fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune, i sin tale i forbindelse med markeringa.  – Og vi har fått til dette takket være et godt samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og næringslivet.

Eriksrød rettet også stor takk til ildsjelene, og ikke minst Statens vegvesen og byråkratene, som har stått på for å få dette vegprosjektet opp og fram. Han avsluttet med å si at dette måtte være den største dagen i den politiske karrieren til både han selv og Vidar Lande, ordføreren i Kongsberg, som begge har jobbet for, og fulgt prosjektet siden 1995.

«En stor dag for Kongsberg, Buskerud og øst-vest-forbindelsen E134»

Dette var åpningsordene til ordfører Vidar Lande, Kongsberg, da han holdt tale i anledning markeringa av anleggsstart i går.

-      Nå er det 10 år siden vi fattet et enstemmig vedtak om trasevalget for nye E134 gjennom Kongsberg og Øvre Eiker, fortsatte Lande. – Og dette er absolutt en stor dag for Kongsbergsamfunnet, næringslivet og industrien her.

 Lande sa han ser fram til å få anleggsmaskinene og de utfordringene som følger med disse, i gang.

Ny veg til Darbu i samme slengen

Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker, gratulerte Kongsberg med dagen, at endelig er arbeidet med en lenge etterlengtet veg i gang. – Og jeg er selvfølgelig glad for at dette også fører til at vi får en ny veg til Darbu, i Øvre Eiker kommune sa Fjerdingstad. Som de andre påpekte også hun at dette er en meget viktig veg for mange, og at et langsiktig samarbeid endelig bærer frukter.

Ann Sire Fjerdingstad avsluttet med å si at hun ønsker at vegen til Darbu også kommer fort i gang, og at hun ville stoppe på vegen tilbake og ta et spadetak for at byggingen av den strekningen også er i gang.

Felles spadetak

Anleggsstarten ble markert ved at fylkesordfører Eriksrød og ordførerne Lande og Fjerdingstad tok et spadetak på anlegget sammen.