I denne perioden vil det hverken være mulighet til å kjøre av E134 mot Krekling via fv. 286 eller ut på E134 fra Krekling ved Damåsen. Stengingen av krysset er allerede godt skiltet og informert om ut til publikum.

Statens vegvesen har også orientert lokale busselskaper om den aktuelle stengingen, slik at de kan ta sine forholdsregler.

Omkjøring blir skiltet.