Det viser årsrapportene for vannovervåkingen av Fiskumelva før, under og etter vegutbyggingen på fv. 72 og E134.

Fiskumelva bru og ny fv. 72 ble bygd i 2016-2017. (Foto: Kjell Wold)Fiskumelva bru og ny fv. 72 ble bygd i 2016-2017. (Foto: Kjell Wold)

Nedslagsfeltet for deler av Fiskumelva starter i områdene innenfor Damåsen pukkverk og elva munner ut i Fiskumvannet etter å ha krysset under ny fv. 72 i Dunserudområdet.

I perioden 2013 til 2018 ble det tatt i alt 67 vannprøver i Fiskumelva for å måle eventuelle påvirkninger som veganleggene hadde på vannkvaliteten i vassdraget.

18 prøver ble tatt oppstrøms Fiskumelva bru, mens 49 prøver ble tatt nedstrøms. Utbyggingen av ny fv. 72 på Darbu pågikk i årene 2016 og 2017 med åpning i september 2017.

Og konklusjonen i årsrapportene for vannovervåkingen av Fiskumelva viser at vegutbyggingene i liten grad påvirket vannkvaliteten i vassdraget.