Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde klar til første støp på brudekket. (Foto: Kjell Wold)Kontrollingeniør Andreas Nilsson Førde klar til første støp på brudekket. (Foto: Kjell Wold)

Jobben er ventet å ta om lag 18-20 timer og vil etter planen først være ferdig natt til onsdag.

Det er de første 38 meterne av brubanen fra Sellikdalen-siden og over mot Gomsrud terrasse som nå skal støpes. Kongsberg bru over Lågen ligger rett sør for Bølgen gangbru

38 meter langt og 16 meter bredt er første støp på brudekket. (Foto: Kjell Wold)38 meter langt og 16 meter bredt er første støp på brudekket. (Foto: Kjell Wold)

172 meter

Til den jobben er det beregnet å gå med om lag 750 kubikkmeter med betong. Kongsberg bru blir 172 meter lang og får fire kjørefelt.