Gangvegen under Kongsberg bru fram til Bølgen bru fra Industrivegen gjenåpnet. (Foto: Kjell Wold)Gangvegen under Kongsberg bru fram til Bølgen bru fra Industrivegen gjenåpnet. (Foto: Kjell Wold)

Gangvegen langs Lågen under nye Kongsberg bru har vært stengt noen uker for ferdigstillelse. Nå er nødvendig rekkverk på plass og sideterrenget satt i stand.

Gangvegen Industrivegen-Bølgen bru gjenåpnet i dag. (Foto: Kjell Wold)Gangvegen Industrivegen-Bølgen bru gjenåpnet i dag. (Foto: Kjell Wold)

Dermed er begge gangvegene fra Gomsrud mot Bølgen bru gjenåpnet – ned Elveterrassen mot Bølgen bru og fra Industriveien mot Bølgen bru.