Flere hundre år gammel stein fra tørrmur i en hjulstue ved Lassedalselva tas i disse dager ut fra området i Kisgruveveien.

Brukes til vedlikehold

Steinen skal gjenbrukes til skjøtsel og vedlikehold av kulturminner etter snart 400 år gamle Kongsberg sølvverk.

–Vi ønsker å ta vare på så mye som mulig av stein egnet til tørrmuring, forteller Tore Henriksen i Statskog. Kongsberg sølvverk ble fredet i 2003.

30 kvadratkilometer

To år etter overtok Statskog ansvaret for skjøtsel og vedlikehold av landets største industritekniske kulturminne.

Det omfatter i alt 30,6 kvadratkilometer med nedlagte gruveområder i Kongsberg og Saggrenda.

Rester av hjulstua i Saggrenda som nå får nytt liv ligger i veglinja for ny E134 gjennom Lassedalen i Saggrenda.

God stein til tørrmurer

Arbeidet med delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda starter på nyåret 2017 og skal stå ferdig sammen med resten av E134 Damåsen-Saggrenda høsten 2019.

Byggeleder for strekningen Trollerudmoen-Saggrenda, Svein Borgen i Statens vegvesen, synes det bare er hyggelig at restene av fine, gamle tørrmurer kan komme til nytte på denne måten.

Ny europaveg i Lassedalen

Steinryddejobben i Kisgruveveien gjøres ferdig i løpet av noen få dager. Tidlig på nyåret inntar store anleggsmaskiner områdene fra Trollerudmoen til Saggrenda.

Flere rester av kulturminner og gammel gruvehistorie langs Lassedalen forsvinner med den nye europavegen.

Da er det godt å vite noe av den gamle historien kan tas vare på og gjenbrukes andre steder i områdene etter Kongsberg sølvverk

Fakta:

Kongsberg sølvverk

Etablert 1623, nedlagt 1958

Toppdrift 1700-tallet: 4000 ansatte

Fredet 2003

200 gruveåpninger sikret med 13 km gjerde

13 kilometer vannførende renner

65 hjulstuer

37 inskripsjoner

937 dagåpninger

237 berghaller

41 klassifiserte dammer

Kilder: Norsk Bergverksmuseum og Statskog