Går resten av den 430 meter lange tunnelen lengst vest på prosjektet E134 Damnåsen-Saggrenda like bra, kan en forvente gjennomslag en gang tidlig neste år, kanskje allerede i løpet av januar 2018.

 

Ny salve på Vollåstunnelen onsdag morgen. (Foto: Kjell Wold)Ny salve på Vollåstunnelen onsdag morgen. (Foto: Kjell Wold)

Godt fjell så langt

Det rapporteres om godt fjell og lite problemer med vann foreløpig. Vollåstunnelen skal som Moanetunnelen i sin helhet sprenges i en retning, fra Saggrenda mot Meheia.

I ettermiddag markerer den tsjekkiske entreprenøren Metrostav oppstarten på Vollåstunnelen med sin tradisjonelle, katolske Sankta Barbara-seremoni ved tunnelåpningen.

 

Vollåstunnelen har et tverrsnitt på 14,5 meter. (Foto: Kjell Wold)Vollåstunnelen har et tverrsnitt på 14,5 meter. (Foto: Kjell Wold)

Skytshelgen for bergsprengerne

Hun er skytshelgen for matematikere og for artillerister og andre yrkesgrupper som jobber med eksplosiver. Festdagen hennes, 4. desember, markeres av artilleriavdelinger i en rekke land, blant annet Artilleribataljonen i det norske Forsvaret