–Vi har tatt flere slike jordprøver over hele E134-anlegget de seneste par årene, forteller landskapsarkitekt Cecilie Schjøtt-Høiholt i Statens vegvesen.

Jordprøver tas som stikkprøver over hele veganlegget. (Foto: Kjell Wold)Jordprøver tas som stikkprøver over hele veganlegget. (Foto: Kjell Wold)

Riktige masser - riktig håndtering

Hun forteller at kvaliteten på jorda er viktig for å få planter til å gro og trives. I dette anlegget har det vært fokus på å gjenbruke mest mulig vegetasjonsmasser. For at disse massene skal ha best mulig kvalitet er det viktig at de blir håndtert ordentlig og at de ikke blir blandet med andre masser.

–Vi har også brukt noe innkjøpt jord som skal tilfredsstille visse krav for å kunne brukes. På dette anlegget har vi tatt prøver av både innkjøpt og jord som er gjenbrukt i anlegget, forteller landskapsarkitekten på E134 Damåsen-Saggrenda.

Cecilie Schjøtt-Høiholt mener disse jordprøvene er viktig. (Foto: Kjell Wold)Cecilie Schjøtt-Høiholt mener disse jordprøvene er viktig. (Foto: Kjell Wold)

Varierende kvalitet

Resultatene av jordprøvene så langt viser at det er svært varierende kvalitet. På et par av prøvene av innkjøpt jord viser blant annet resultatene at vi ikke har fått den jorda vi har godkjent.

–Det er viktig å sjekke at vi har fått de varene vi har bestilt både når det gjelder kvaliteten på plantene og på jorda, sier hun.

Landskapsarkitekten skulle ønsket at de hadde enda mer ressurser og tid til å følge opp denne delen av kontrakten. Men derfor er jordprøvene desto mer viktig, selv om det kun blir såkalte stikkprøver enkelte steder på anlegget.

I løpet av de siste årene av anleggsperioden er det satt ut om lag 8000 planter, trær og busker og sådd gress langs den 13,2 kilometer lange strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.