Denne beslutningen er fattet i samråd mellom Kongsberg kommune, Politiet og Statens vegvesen og skjer først og fremst av trafikksikkerhetsmessige årsaker.

 

Gjennomkjøring forbudt forbi Kongsgårdmoen skole fra i dag. (Foto: Kjell Wold)Gjennomkjøring forbudt forbi Kongsgårdmoen skole fra i dag. (Foto: Kjell Wold)

Stor trafikkøkning

Etter at krysset E134 Bergmannsveien/Lågendalsveien ble ombygd til rundkjøring på Trollerdumoen sommeren 2016 er det registrert en kraftig trafikkvekst på vegen mellom E134 og fv. 40.

Det er både gjort trafikkregistreringer av antall kjøretøyer og fartsmålinger på strekningen, som dokumenterer kraftig trafikkøkning forbi barneskolen.

Trygg skoleveg

Alle byggearbeidene på ny E134 gjennom Kongsberg kan også ha bidratt til at trafikken forbi Kongsgårdmoen skole har økt kraftig.

For å sikre at vegen fortsatt skal være en trygg skoleveg er det derfor skiltet gjennomkjøring forbudt på strekningen.

Det generelle gjennomkjøringsforbudet gjelder ikke for bussen.