Lekeplassen i Landstadsgate endelig ferdig. (Foto: Kjell Wold)Lekeplassen i Landstadsgate endelig ferdig. (Foto: Kjell Wold)

Gjerde er satt opp og sperrene er fjernet. Nå gjenstår bare noe oppmerking og rengjøring som blir tatt til våren.

Lekeplassen bak støyskjermen ut mot Gomsrudveien har vært veldig etterspurt blant barn og barnehage i nabolaget, siden den ble påbegynt for vel halvannet år siden.

Lekeplass åpen og klar til bruk. (Foto: Kjell Wold)Lekeplass åpen og klar til bruk. (Foto: Kjell Wold)

Sent i fjor høst ble det lagt underlag og dekke på lekeplassen, mens benker og lekeapparatene har vært på plass i lang tid.

Da den første snøen kom i november manglet bare gjerdet rundt. Derfor har lekeplassen vært avsperret til nå. Men nå er gjerdet på plass og lekeplassen kan derfor tas i bruk.