Ny vei til vanntårnet på Trollerudmoen snart kjørbar. (Foto: Kjell Wold)Ny vei til vanntårnet på Trollerudmoen snart kjørbar. (Foto: Kjell Wold)

Men det er foreløpig bare kommunen som har tilgang til vanntårnet og friområdet grunnet anleggsvirksomheten på ny E134 mellom Trollerudmoen og Moane.

Her ligger kulverten som forbinder ny vei opp til vanntårnet. (Foto: Kjell Wold)Her ligger kulverten som forbinder ny vei opp til vanntårnet. (Foto: Kjell Wold)

Den gamle skogsbilveien opp til vanntårnet er nå lagt litt om og går gjennom en betongkulvert under ny E134, før den svinger opp i skogen til vanntårnet.

Veien ned fra vanntårnet krysser under ny E134. (Foto: Kjell Wold)Veien ned fra vanntårnet krysser under ny E134. (Foto: Kjell Wold)

Noe av vegen fra kulverten og ned til dagens E134 er ennå ikke gjort ferdig. Skogsbilveien blir først gjort allment tilgjengelig når hele veganlegget åpnes til høsten