Det markerer også ferdigstillelse av det første delprosjektet på ny E134 Damåsen-Saggrenda gjennom Kongsberg. Hele delprosjektet på Trollerudmoen er ferdig, men bare ¾ av prosjektets funksjoner tas i bruk fra og med 1. juli 2016

Tverrvei på vent

Nå tas et helt nytt og moderne gang- og sykkelveganlegg i bruk. Krysset mellom Lågendalsveien og Bergmannsveien (dagens E134) er bygd om til rundkjøring med ny utkjøring fra Lågendalsveien.

Vegen fra dagens E134 og inn til ny E134 på Trollerudmoen tas ikke i bruk før ny E134 gjennom Kongsberg åpnes høsten 2019.

Null skadefravær

På delåpningen 1. juli deltar foruten Kongsbergs ordfører også rådmann og andre kommunale ledere samt representanter for byggherren Statens vegvesen og utførende entreprenør Tveito Maskin AS.

Oppdraget er gjennomført uten skader med fravær (H1=0), innenfor fastsatt tidsfrist og avtalt kostnad.

Barn og ledere på SFO ved Kongsgårdmoen skole er også invitert til åpningen som finner sted klokken 10.00.