Høy skjæring langs Gomsrudveien under Gomsrud terrasse er godt bergsikret. (Foto: Kjell Wold)Høy skjæring langs Gomsrudveien under Gomsrud terrasse er godt bergsikret. (Foto: Kjell Wold)

Mest har naturlig nok gått med til å sikre fjellet i de fire tunnelen og seks tunnelløpene på E134-strekningen fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervollane vest for Saggrenda.

48.000 bolter i tunneler

Over 48.000 bolter er brukt til å sikre fjellet i Kongsbergtunnelens to løp på om lag to kilometer, 1,5 kilometer lange Svartåstunnelen i to løp og til de to kortere tunnelene på Saggrenda-strekningen, Moane- og Vollåstunnelen.

Men det er også sikret betydelige mengder fjell med bolter i skjæringer i dagen langs den 13,2 kilometer lange strekningen.

Nærmere 60.000 av disse er brukt på E134-anlegget. /Foto: Kjell Wold)Nærmere 60.000 av disse er brukt på E134-anlegget. /Foto: Kjell Wold)

14.000 kvadratmeter med nett

De lengste og høyeste skjæringene fins på den sørligste delen av Gomsrudveien fra Tislegård mot Gomsrud terrasse og Kongsberg bru, innover i Sellikdalen, langs Moane fra Trollerudmoen mot Moane-tunnelen og i Lassedalen på sørsiden av vegen opp mot Vollåstunnelen.

Langs disse skjæringene i dagen er det brukt om lag 7600 bolter til fjellsikring. Det brukes også mye nett til å sikre fjellskjæringer. På E134-prosjektet er det gått med rundt 14.000 kvadratmeter med sikringsnett.

Høy skjæring i Sellikdalen også sikret godt. (Foto: Kjell Wold)Høy skjæring i Sellikdalen også sikret godt. (Foto: Kjell Wold)

Bergkvalitet som forventet

Det er også brukt over seks kilometer med såkalte sikringsbånd til å holde fjellvegger på plass og sikre mot nedfall av stein.

–Bergkvaliteten på E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet har vært som forventet. Gjennomgående god kvalitet med kjente svakhetssoner, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.