Bak p-plassen kommer det snart bensinstasjon og burgerrestaurant. (Foto:; Kjell Wold)Bak p-plassen kommer det snart bensinstasjon og burgerrestaurant. (Foto:; Kjell Wold)

De siste arbeider med oppmerking og tilrettelegging gjøres nå på og rundt kollektivknutepunktet og tilhørende parkeringsplass, slik at den nå kan tas i bruk.

Det blir om lag 90 p-plasser inkludert handikapplasser tilknyttet det store krysset mellom ny og gammel E134 over Damåsen.

P-plass for 90 biler klar til bruk ved E134 på Diseplass. (Foto: Kjell Wold)P-plass for 90 biler klar til bruk ved E134 på Diseplass. (Foto: Kjell Wold)

I området like ved Diseplass, der tidligere Aas kafe lå, planlegges det etter hvert også å etableres både bensinstasjon og burgerrestaurant.