Både elvebunnen og elvebredden ved Kongsberg bru plastret ferdig . (Foto  Kjell Wold)Både elvebunnen og elvebredden ved Kongsberg bru plastret ferdig . (Foto Kjell Wold)

Elvebredden og elvebunnen av Lågen langs Kongsberg bru ble naturlig nok påvirket av det omfattende bruarbeidet med store brukasser midt i Lågen.

Etter at brua var ferdig støpt ble støpevogna først demontert og fjernet. Deretter ble brukassene ute i elva også fjernet.

Elvebredden løangs Lågen under Kongsberg bru er satt i stand. (Foto: Kjell Wold)Elvebredden løangs Lågen under Kongsberg bru er satt i stand. (Foto: Kjell Wold)

Deretter kunne arbeidet med å plastre elvebunnen og sideterrenget på hver side av elva starte.

Dette har pågått mens elva både har hatt vårflom og store nedbørsmengder i sommer og høst. Men nå er plastringa ferdig og elvebredden er reetablert både på Gomsrudsiden og Sellikdalen.