Trafikken over Kongsberg bru tar ikke julefri. Det tar derimot anleggsarbeidene.(Foto: Kjell Wold) Trafikken over Kongsberg bru tar ikke julefri. Det tar derimot anleggsarbeidene.(Foto: Kjell Wold)

Anleggsvirksomheten starter dermed opp igjen på nyåret mandag 6. januar 2020.

Unntaket er elektroentreprenørene ABB og Nettpartner som starter opp igjen allerede torsdag 2. januar 2020.