Ny rundkjøring i Bergmannsvei over Svartåstunnelen. (Foto: Kjell Wold)Ny rundkjøring i Bergmannsvei over Svartåstunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Det går ennå en stund før vegen fra denne rundkjøringa ned til Teknologiparken kan tas i bruk, men det vil også skje i løpet av høsten.

Trafikken gjennom en av de nyeste rundkjøringene på ny E134 gjennom Kongsberg, som er en av 13 nye rundkjøringer, ser ut til å fungere bra.