Anleggstart Saggrenda bru januar 2017. (Foto: Kjell Wold)Anleggstart Saggrenda bru januar 2017. (Foto: Kjell Wold)

11. januar 2017 rullet de første maskinene ut på Trollerudmoen-Saggrenda parsellen. Nå er ferdig veganlegg bare måneder unna.

18. januar 2017 ble anleggsstarten formelt markert med spadetak i skråningen ut mot Kobberbergselva, der den nye brua skulle komme.

Saggrenda bru mai 2017. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru mai 2017. (Foto: Kjell Wold)

Med lokalpressen til stede og godt assistert av en vegnabo, kunne prosjektleder Tom Hedalen og byggeleder Svein Borgen fortelle, at den tredje og siste delstrekningen på ny E134 Damåsen-Saggrenda nå var igangsatt.

Siden har det gått slag i slag på hele veganlegget fra Damåsen i Øvre Eiker til Koppervollane vest for Saggrenda.

Saggrenda bru oktober 2017. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru oktober 2017. (Foto: Kjell Wold)

Tydeligst har framdriften på delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda vist seg ved byggingen av den 310 meter lange Saggrenda bru.

Her har E134-bilistene som passerte selv kunnet se hvor raskt byggingen av brua og framdriften på veganlegget har gått.

Saggrenda bru januar 2018. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru januar 2018. (Foto: Kjell Wold)

Den flotte buen på brua kom raskt til syne og reiste seg samtidig med de mange bruaksene over dagens E134 og Kobberbergselva i løpet av 2017.

Det siste året har arbeidet med brudekket pågått for fullt, med støpingen av tiende og siste etappe en drøy måned før jul 2018.

Saggrenda bru april 2018. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru april 2018. (Foto: Kjell Wold)

I denne billedserien har vi fulgt bruarbeidet kvartal for kvartal siden oppstarten januar 2017.

Saggrenda bru september 2018. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru september 2018. (Foto: Kjell Wold)

Saggrenda bru november 2018. (Foto: Kjell Wold)Saggrenda bru november 2018. (Foto: Kjell Wold)