Brua avsluttes i en rundkjøring mot Teknologiparken. (Foto: Kjell Wold)Brua avsluttes i en rundkjøring mot Teknologiparken. (Foto: Kjell Wold)

Brua er ei tofelts bru som skal forbinde Sandsværsveien med Teknologiparken.

Den er 40,3 meter lang, har tre akser og sju spennkabler. I den ene enden breddeutvides brua fra 8,5 meter til 19,2 meter ut i en rundkjøring.

Ved siden av vegbrua bygges ei like lang gang- og sykkelvegbru. Akse 1 står på peler til fjell, mens akse 2 og 3 står på fjell. Gangbrua støpes på nyåret

Det går med om lag 350 kubikk betong på dekkestøpen fredag.