Fint om det ble ryddet litt her langs bekken, mener Østmo. (Foto: Kjell Wold)Fint om det ble ryddet litt her langs bekken, mener Østmo. (Foto: Kjell Wold)

–Det var spesielt tre kulper i nedre del av bekken det sto mye ørret i. Og her var vi ofte med markstanga og fisket, jeg og fire-fem kamerater. Sellikbekken var et eldorado for oss som vokste opp på Steglet, forteller han.

I dag er store deler av Sellikbekken veldig gjengrodd mellom de to nye bruene Sellikdalen- og Sellikbekken bru.

Kulpene hadde navn – «To steiner», «Hesteryggen» og «Fjellkulpen», forteller Østmo, mens vi går slalåm mellom nedfallstrær og krattskog.

Han kunne ønske seg at Kongsberg kommune eller de som har ansvar ryddet opp litt langs bekken slik at den ble mer tilgjengelig. Nå må en være atlet for å komme helskinnet gjennom krattskogen.

–Det lå ett lite småbruk nederst i Sellikdalen, der renseanlegget ligger nå. I skråningen opp mot Teknologiparken lå det en barnehage og et aldershjem, Furulund het det siste, forteller han.

Østmo er pensjonist etter mange års jobb i Forsvaret. Og han er tredje generasjon som bor i Sandsværveien.

-Bestefaren min kom fra Hallingdal tidlig på 1900-tallet og jeg er oppvokst i boligen her i Sandsværveien på toppen av lokket til Svartåstunnelen, forteller han.

Bjørn Åge Østmo har fulgt spent med på vegutbyggingen gjennom Sellikdalen og gleder seg til det blir ferdig.

-Jeg har fått tilbud om hotell når det har bråket som verst her, men har takket nei. Det har vært spennende å følge med på utbyggingen og de store forandringene som har skjedd her.

Østmo er også glad for at så mye av Sellikbekken og grøntområdene langs er tatt vare på. Og gleder seg spesielt over å finne igjen de gamle favorittstedene «To steiner» «Fjellkulpen» og «Hesteryggen».