Strenge krav for at prosjektleder Tom Hedalen tillot å gjenoppta sprengningsarbeidet. (Foto: K WoldlStrenge krav for at prosjektleder Tom Hedalen tillot å gjenoppta sprengningsarbeidet. (Foto: K Woldl

- For hver salve skal det gjøres en konkret etterprøvbar og dokumenterbar vurdering av sikkerhetssone rundt salva, og det tillates ikke at noen oppholder seg i denne.

- Det tillates ikke tildekking av salve og/eller avfyring av salve etter at det har blitt mørkt.

- Implenia/Kjell Foss dekker kostnadene/ordner det praktiske dersom beboere på eiendommen Bergmannsveien 146 må tilbys alternativt opphold i forbindelse med sprengningsarbeidene.

Tillatelsen til å gjennomføre sprengningsarbeidene vil bli trukket tilbake uten ytterligere varsel dersom kraven over ikke etterleves.