Dermed kan vi si at arbeidet med bruoverbygginga nå også er i gang. Betongbrua støpes i seksjoner på 39 meter fra Sellikdalen over mot Gomsrud terrasse.

Når den første betongseksjonen av brua er støpt skyves forskalingsvogna videre ut over elva mot de to søylefundamentene midt i elva.

12 m høy, 16 m bred, 171 m lang

Kongsberg bru bygges med fire felt og blir 16 meter bred og 171 meter lang. Brua har i alt fire søyler og to landkar, hvorav to av de fire søylene står ute i elva, mens to søyler står på hver sin landside.

Kongsberg bru får en høyde over vannet på om lag 12 meter ved normalvannstand.