Trafikkstyrt grønt ut fra Gamle Gomsrudvei. (Foto: Kjell Wold) Trafikkstyrt grønt ut fra Gamle Gomsrudvei. (Foto: Kjell Wold)

Siden romjula har signallysene i krysset Gamle Gomsrudvei/Gomsrudveien ved Grinden stått på gul blink.

Strømmen er koblet på og i dag kom de siste elektrodetaljene på plass slik at trafikklysene kunne settes i full drift.

Siste klargjøring før signallyset settes i drift. (Foto: Kjell Wold)Siste klargjøring før signallyset settes i drift. (Foto: Kjell Wold)

Gulblinken i dette krysset siden romjula er en normal innkjøringsperiode der trafikantene skal vende seg til at det her etter hvert blir et ordinært lyskryss.

Lyskrysset Gomsrudveien/Gamle Gomsrudvei i drift fra i formiddag. (Foto: Kjell Wold)Lyskrysset Gomsrudveien/Gamle Gomsrudvei i drift fra i formiddag. (Foto: Kjell Wold)

 Innsnevringen fram mot krysset fjernes så snart det lar seg gjøre