Etter den andre sprengningen ble det rapportert om materielle skader på en bygning i nabolaget. Som følge av hendelsen ble beboerne i huset evakuert og alt arbeid er stanset inntil videre

Skade på bygning

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, sier at det var en av naboene som meldte om steinsprut etter den første sprengningen. Etter en ny salve senere lørdag ble det meldt fra om mer steinsprut og skade på en bygning.

Hedalen sier de er kjent med noen materielle skader etter sprengning nummer to, men at de foreløpig ikke har oversikt over hvor store disse skadene er.

DSB varslet

Etter to meldinger om steinspurt ble sprengningsarbeidet stoppet umiddelbart. Hendelsen er på vanlig måte meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

–Dette er en hendelse som ikke skal skje. Vi vil nå foreta en grundig sikkerhetsgjennomgang før arbeidet blir tatt opp igjen. Denne sikkerhetsgjennomgangen skjer 2. mai.