Peiling av grunnvannstanden i området viser at nivået har steget 60-80 centimeter den siste uken etter en kraftig regnperiode.

Følger fortsatt med

–Det er bra at vannspeilet nå er tilbake i salamanderdammen, men vi må fortsatt følge med på utviklingen utover høsten og vinteren før vi kan trekke en endelig konklusjon, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Flere mulige forklaringer

Det betyr at vegprosjektet på Kongsberg fortsatt holder muligheten åpen for at noe av vannet som ble borte i sommer delvis kan skyldes inntrenging av vann i forbindelse med arbeidene med Kongsbergtunnelen.

Mindre nedbør, lavere grunnvannstand

Det er ellers kjent at grunnvannstanden i området har vært ganske lav i hele sommer på grunn av lite nedbør i juni, juli og august. NMIs målinger fra Kongsberg denne sommeren viser betydelig lavere nedbørsmengder enn i en normalsommer.