En liten bit av ny E134 vest for Vollåsen er nå tatt i bruk en stund. (Foto: Kjell Wold)En liten bit av ny E134 vest for Vollåsen er nå tatt i bruk en stund. (Foto: Kjell Wold)

Mellom Vollåstunnelen og Koppervollane er vegen nå lagt helt inn mot fjellskjæring for å kunne ta opp av den gamle vegen og bygge ytre del av det som blir den nye vegen, inklusive gang- og sykkelveg.

Før Vollåstunnelen svinger du inn på gamlevegen igjen når du kommer fra Meheia. (Foto: Kjell Wold)Før Vollåstunnelen svinger du inn på gamlevegen igjen når du kommer fra Meheia. (Foto: Kjell Wold)
 

Det må også ferdiggjøres en del stikkrenner, samt nødvendige lys- og signalrør og en støttemur på et mindre parti langt oppe.

Tilbakelegging til det som etter hvert blir den permanente E134 vil nok ta en god tid fremover vinteren.