Anleggsarbeidet startet i juni 2015 og skal være ferdig til åpningen av hele strekningen fra Damåsen til Saggrenda høsten 2019.

Vegen fra Damåsen fram til Diseplass bygges i to felt. Ved Diseplass skal det bygges et planskilt kryss som skal knyttes til eksisterende E134 og Majorplassen. Ved Diseplass skal det også bygges ei trebru over E134 inn til Majorplassen. Vest for Diseplass går ny E134 fra to- til firefelts veg og fortsetter inn i en toløps tunnel. Kongsbergtunnelen blir om lag to kilometer lang og ender nede ved Tislegård på østsiden av Lågen om lag 1 kilometer sør for Kongsberg sentrum.

Se illustrasjonskart i stort format: