Byggestart for delstrekningen gjennom Kongsberg blir tidlig høsten 2016. Vegstrekningen skal i sin helhet bygges i fire felt.

Herfra følger ny E134 Gomsrudveien sørover og svinger så vestover på bru over Lågen ved renseanlegget rett sør for Teknologiparken og sykkelbrua Bølgen. Vegen forsetter vestover inn Sellikdalen før den forsvinner under dagens E134 inn i Svartåstunnelen sørover til Trollerudmoen. Ved Trollerudmoen bygges nå en ny forbindelsesvei fra dagens E134 inn til ny E134. Den tverrveien skal stå ferdig sommeren 2016.

Se illustrasjonskart i stort format: