Fra rundkjøringen ved Trollerudmoen og forbindelsesveien til gamle E134, går ny E134 videre sør og vestover mot Moane og inn i ny tunnel.

Der denne tunnelen munner ut vil ny E134 krysse gamle E134 og fortsette på ny bru over Kobberbergselva.

Ny veg fortsetter i dagen videre på vestsiden av tettbebyggelsen i Saggrenda og i ny tunnel forbi Saggrenda og opp mot Kopparvollane. Kopparvollane ligger på toppen av bakkene ved dagens E134 om lag 1-1,5 kilometer vest for Saggrenda.

Se illustrasjonskart i stort format: