Reguleringsplaner

Reguleringsplan for E134 Damåsen–Saggrenda ble vedtatt  i kommunestyrene i Øvre Eiker kommune 18. april 2012 og i Kongsberg kommune 9. mai 2012. I Kongsberg inkuderte behandlingen også reguleringsplan for fv. 286 Teigen jernbaneundergang. Nå er reguleringsplan for fv. 286 Teigenundergangen 2. gangs regulering.

Her finner du reguleringsplanene: